• Vertikalschakt Östra sjukhuset

  Bohus utför sågade vertikalschakt. Urtag av bergpelare 0,8 x 0,8 x 6,0 m. Utförande mars 2017. Kund NCC

 • Grundläggning, Mittbanan-Stora Helvetet

  Trafikverket renoverar Mittbanan förbi Stora Helvetet. Vår Sennebogen har fått åka på ett annorlunda uppdrag, där ett 50-tal MAI-stag borras ner till berg och injekteras i den befintliga järnvägsbanken Uppdragsgivare Veidekke. Utförande april-maj 2017.

 • Ulfsparregatan/Lunden Göteborg

  Bohus har fått förtroendet att spränga och bergförstärka vid Tornstadens och Wallenstams nyproduktion av hyreshus längs Ulfsparregatan, Lunden Göteborg. Ca 25 000 m3 i stadsmiljö. För projektet kommer två stycken borriggar att utrustas med extra bullerdämpning för att minimera störningarna bland kringboenden. Start januari 2017, kund PEAB.

 • EMC Överföringsledning

  Bohus spränger för överföringsledning åt Veidekke vid EMC Sobacken – Borås med start december 2016.

Kontakta oss

 • (+46) 0524 - 300 20
 • Bohus Bergsprängning AB
  Hajums Industriområde 3
  455 41 Hedekas

  Mail: info@bohusberg.se
  Fax: (+46) 0524-300 23

  Karta »