Referenser

Vi har genom åren genomfört massor med projekt i olika storlekar och typer. Här är ett litet urval.

E20 Vårgårda-Bälinge

7,5 km lång nysträckning av E20 med ett berguttag på ca 600 000 m3. I arbetena ingår losshållning, knackning, täckning och förstärkning av konturer. 

Hamnbanan Göteborg

10 000 m3 sprängfri bergschakt. Ca 6 000 m2 vajersågning. Allt berg togs ut med hjälp av vajersågning samt hydraulisk spräckning. Daglig tågtrafik strax intill bergschakt. 

Nya Arendalsterminalen

Utökning av Göteborgs hamn där Bohus Bergsprängning AB står för losshållningen av ca 40 000 m3 bergschakt på ön Lilla Aspholmen.

Specialborrning Vertikalschakt Hamnbanan Göteborg

Vi utför ett vertikalt schakt med diameter 1 000 mm för fjärrvärme. Hålet har ett djup på 40 meter. Hålet borras i berg från marknivå och ner till befintlig tunnel.

Västlänken, Göteborg

Västlänken är ett stort projekt i Göteborg med 5 olika etapper. Ca 6 km tågtunnel under centrala Göteborg. Bohus Bergsprängning AB har påbörjat några bergarbeten på västlänken bland annat förstärkningsarbeten för Götatunneln, sprängning för 3 stycken förskärningar. Arbetena innefattar sprängning, spräckning, sågning, kärnborrning, maskintjänster och förstärkning, både ovan och under jord.

Väg 160 Varekil

Nysträckning av tvåfältsväg, 140 000 m3 bergschakt på en sträcka av 3 km. Arbetena innefattar sprängning, skrotning samt förstärkning. Terrängen är mycket komplicerad och sträckan går längs med befintlig väg.

TBS, Östra barnsjukhuset

Sprängning i känslig miljö med låga vibrationsrestriktioner på byggnader och installationer. Tusentals kvadratmeter sågning av konturer både traditionella och blindcut. Vi har även utfört spräckning och förstärkning. 

Vertikalschakt, Specialprojekt Göteborg

Ett 25 meter djupt vertikalt schakt med en tvärtunnel på 7 meter in till befintlig tunnel. Schaktet skapades uppifrån med enbart vajersågning. Ingen åtkomst underifrån, allt berg togs upp ur schaktet. 

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?